Дізнатись ціну

Honors

Перше місце у конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти

Інтернет Асоціація України
Інтернет Асоціація України

Договір оферти

Фізична особа-підприємець Заїка Олена Валентинівна, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серії В02 № 818026 виданого Виконавчим комітетом Вінницької міської ради «24» листопада 2008 року іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, публікує ці Умови є публічною офертою (пропозицією) по створенню для «Замовника» з іншого боку, а разом іменовані Сторони, веб-сайту у відповідності із зразками, поданими Виконавцем, здійснює роботи по розробці web-сайту, згідно умов Договору, Технічного завдання та опитувального листа замовника, надає в повному обсязі спектр робіт з розміщення сайту в мережі Інтернет, його управління та підтримки.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Ці умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та (або) юридичних осіб, що містить умови договору на здійснення робіт.

1.2. Повним і беззастережним акцептом даної оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися роботою Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в оферті умов, а також зробили інші дії, що підтверджують наміри особи скористатися роботами, наданими Виконавцем.

Фактом, що підтверджує укладення публічного договору з боку замовника, є оформлення ним замовлення на сайті Виконавця згідно контактам (телефон, E-mail, Скайп зв'язок, програми обміну миттєвими повідомленнями і т. д), зазначених за адресою: https://glyanec.net на здійснення робіт Виконавця та їх подальша оплата.

1.3. Укладення публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

1.4. Публічний договір, виконаний у вищеописаному порядку, вважається укладеним в простій письмовій формі, не потребує оформлення на папері та володіє повною юридичною силою.

1.5. З моменту вчинення акцепту Замовник вважається ознайомленим та погоджується з цією офертою і відповідно до Цивільного кодексу України вважається таким, що вступив з Виконавцем у договірні відносини відповідно до цих Умов.

1.6. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов'язки Виконавця не входить виконання робіт Замовнику з надання доступу в мережу Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує за свій рахунок самостійно.

1.7. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент, повідомивши про це Замовників або неповідомивши їх (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція Договору-оферти завжди знаходиться на сайті Виконавця за адресою: https://glyanec.net/ua/dogovir-oferti.

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ.

Поняття та визначення, що використовуються в цих Умовах, мають такі значення:

Веб-сайт сукупність програмних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального перегляду даних в мережі Інтернет. Сайт може бути доступний за унікальною електронною адресою або його літерним позначенням. Може містити графічну, текстову, аудіо -, відео -, а також іншу інформацію, записану та таку, що читається за допомогою ЕОМ.

Створення веб-сайту програмування, обробка текстових, графічних та інших матеріалів (що надаються Замовником і/або спеціально створюваних Виконавцем) на основі зразків, представлених Виконавцем і/або Замовником, з урахуванням опитувального листа і побажань Замовника. Створення веб-сайту не включає в себе роботи по його наповненню графічними, текстовими, фото -, аудіо -, відео-матеріалами.

Логотип це графічний файл, створений за допомогою програмного забезпечення Adobe Illustrator, Adobe Photoshop або Corel Draw, який передається Замовником Виконавцю до початку або під час робіт або може створюватися Виконавцем Замовнику під замовлення окремо або в складі комплексного замовлення веб-сайту, поліграфічної продукції та ін. 

Акаунт сукупність прав доступу користувача по відношенню до багатокористувацької системи, які створюються після реєстрації у вигляді "облікового запису" на веб-сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна) і Пароля.

Домен область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) Домен ідентифікується ім'ям домену. Домен для розробки веб-сайту надається Замовником або реєструється Виконавцем в інтересах замовника (в цьому випадку повністю передається Замовнику за першої вимоги і оплачується Замовником окремо). Якщо Замовник не надає Домен при замовленні розробки веб-сайта Виконавець розробляє веб-сайт у своєму технологічному (тимчасовому) домені, який замовник завжди може змінити, погодивши це рішення з Виконавцем.

Дорвей спеціальні веб-сторінки, складені для високого позиціонування в пошукових системах за певними ключовим словам. Дорвеї створюються для отримання пошукового трафіку і подальшої переадресації його на сайти третіх осіб з метою власного збагачення.

Реєстрація домену занесення інформації про домен та його адміністратора до реєстру доменних імен з метою забезпечення унікальності використання домену, а також отримання прав на адміністрування домену адміністратором.

E-mail електронна пошта.

Web-сторінка ( теж що: web-сайт, web-портал, Інтернет-портал, веб-сторінка, веб-сайт, веб-портал) електронне представництво Замовника в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактивний ресурс, статична або динамічна Інтернет-сторінка або набір статичних і динамічних сторінок.

Логін унікальний для сервера набір букв і цифр, який в поєднанні з паролем служить ідентифікатором Замовника (акаунта).

Пароль набір букв і цифр, який в поєднанні з логіном, служить ідентифікатором Замовника (акаунта).

Спам масова розсилка повідомлень (листів, e-mail, повідомлень у аккаунти, sms-повідомлень та інших) з інформацією рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету без їх згоди, використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW тощо) як контактних координат під час здійснення будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету були вчинені ці дії.

Сервер апаратно-програмний комплекс Виконавця, розділений на хостинг-акаунти. Адміністрування та обслуговування сервера здійснюється Виконавцем (адміністрування VPS може здійснюватися Виконавцем тільки в разі надання Замовнику робіт з технічної підтримки).

Віртуальний виділений сервер або VPS робота з надання хостинг підтримки, в рамках якої Замовнику надають віртуальний сервер з певними характеристиками на сервері Виконавця. У цьому випадку Виконавець не зобов'язаний надавати адміністрування та обслуговування сервера безкоштовно.

Хостинг розміщення web-сайту, файлів та електронної пошти Замовника на сервері Виконавця (створення хостинг-акаунта).

Панель управління програмне забезпечення для віддаленого адміністрування веб-сервера (VPS-сервера) або акаунта хостингу.

GB (гігабайт, ГБ, ГБ) кратна одиниця виміру кількості інформації, що приблизно дорівнює 1000000000 байт.

HDD обсяг інформації (максимальний), який надається Замовнику для окремого користування на фізичному носії інформації, який встановлений на сервері Виконавця і використовується спільно з іншими акаунтами.

Копірайт, Наповнення робота надається Виконавцем, представником Виконавця або найманою особою, що працює у Виконавця, суть роботи полягає у виконанні робіт з написання та розміщення на web-сторінці Замовника текстів (копіпаст, рерайт, копірайт). Копіпаст, рерайт і копірайт мають різну ціну і оцінюються шляхом переговорів до початку робіт між Замовником і Виконавцем за ціною за 1000 знаків з пробілами.

Копіпаст акуратне, категороване і відформатоване розміщення на сайті матеріалів з наданих Замовником джерел (каталоги, сайти, електронні листи Виконавцю або його представнику, або найманій Виконавцем особі).

Рерайт унікалізація (переписання) тексту з джерела, наданого Замовником (електронні листи Виконавцю, його представнику або найманій Виконавцем особі, посилання на Інтернет-ресурси, наповнення за тематиками на розгляд копірайтера тощо).

Копірайт написання авторського унікального тексту (новина, інтерв'ю, стаття, опис товару і т.п.)

Технічна підтримка (залежно від обраного Замовником тарифу) комплекс організаційних заходів Виконавця, спрямованих на забезпечення функціонування web-сторінки, включаючи її наповнення, програмування, зміни в дизайні сторінок сайту, html/css верстка веб-сторінок, поправки та побажання, консультація з особистим менеджером проекту, телефонний зв'язок з копірайтерами, арт. і тех. відділом. Детальніше про тарифи описано на веб-сторінці Виконавця – https://glyanec.net/ua/pidtrymka-saytiv Інформація, тарифи, вартість і умови можуть змінюватися без попередження Замовника.

Мегабайт (МБ, Мбайт) — одиниця виміру кількості інформації, що приблизно дорівнює 1 000 000 байт.

Гіперпосилання частина гіпертекстового документа, що посилається на інший елемент (команда, текст, заголовок, примітка, зображення) в самому документі, на інший об'єкт (файл, каталог, додаток), розташований на локальному диску або в комп'ютерній мережі, або на елементи цього об'єкта.

Помилка (дефект) стан програми, при якій генеруються неправильні результати, що призводить до неправильного перетворення вхідної інформації у вихідну.

Професійна робота частина робіт по етапу договору, робота по етапу договору або робота за договором у цілому, виконана Виконавцем ідеально і чудово, згідно із зразками, поданими Виконавцем, Технічним завданням, Опитувальним листом Замовника, окремих побажань і правок Замовника, які виконані Виконавцем кваліфіковано на вищому рівні, бездоганно, якісно, з допомогою виняткових маркетингових, дизайнерських, технічний знань Виконавця (осіб, які його представляють, співробітників і підрядників), завдяки великому досвіду роботи Виконавця. Всі етапи робіт або частини етапів робіт, або робота за договором в цілому, визнана Замовником, такою, що виконана Виконавцем професійно. Дана робота або частина робіт вважається виконаною професійно і це не може бути спростовано Замовником і після розірвання або закінчення робіт за даним договором, якщо робота прийнята Замовником шляхом здійснення однієї з дій: перехід від поточної частини робіт до наступної частини робіт за першим етапом, переходу від поточного етапу робіт до наступного етапу робіт за договором, оплати наступного етапу робіт за договором.

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ РОБІТ.

3.1. Замовник оформляє замовлення на сайті Виконавця, вказавши при цьому достовірні дані і погодившись з правилами та умовами цього Договору. Замовник також може оформити замовлення в телефонному режимі, режимі скайп-зв'язку, е-мейл листуванні з представником Виконавця, після ознайомлення з Умовами даної оферти на сайті Виконавця, в текстовому або будь-якому іншому форматі і вигляді, надісланому Замовнику Виконавцем або його представником. Якщо між Замовником і Виконавцем складено письмову угоду на розробку веб-сайту, то сторони керуються виключно письмовою угодою.

3.2. Оформлення замовлення на сайті Виконавця https://glyanec.net здійснюється Замовником самостійно шляхом зазначення своїх облікових даних відповідно до форми замовлення. Основними елементами, що ідентифікують Замовника на сайті Виконавця, є ПІБ, телефон та адреса електронної пошти (облікові дані). Ці ж дані для здійснення замовлення, Замовник може надати представнику Виконавця для подальшого оформлення замовлення. На вимогу Замовника, Виконавцем може бути складений опитувальний лист і технічне завдання, які складаються тільки до початку робіт за договором. Якщо опитувальний лист і технічне завдання не складалися до початку робіт за договором, то сторони погодили всі технічні умови в усному порядку і керуються тільки Умовами цього договору.

3.2.1. Роботи за договором здійснюються поетапно:

3.2.1.1. Перший етап включає в себе наступні частини робіт:

 • Розробка технічного завдання на підставі опитувального листа Замовника;
 • Розробка прототипу головної сторінки веб-сайту, ознайомлення Замовника з виконаною роботою;
 • Розробка прототипу внутрішніх сторінок веб-сайту на підставі прототипу головної сторінки веб-сайту, ознайомлення Замовника з виконаною роботою;
 • Дизайн головної сторінки веб-сайту, виконаний на підставі прототипу головної сторінки веб-сайту, ознайомлення Замовника з виконаною роботою;
 • Дизайн внутрішніх сторінок веб-сайту, виконаний на підставі дизайну головної сторінки і прототипів внутрішніх сторінок веб-сайту, ознайомлення Замовника з виконаною роботою.

Ознайомлення Замовника з виконаною роботою здійснюється шляхом надання Виконавцем гіперпосилання електронною поштою, sms-повідомленням, Skype або за допомогою інших засобів зв'язку, на частину робіт по першому етапу або робіт по першому етапу в цілому. Сторони погоджуються, що перехід від однієї частини робіт до наступної частини робіт по першому етапу, розцінюється як прийняття робіт з боку Замовника по поточній частині робіт першого етапу.

3.2.1.2. Другий етап — Html + css верстка, робота з системою управлінь сайту, програмування сайту згідно технічного завдання.

3.2.1.3. Третій етап — тестування Замовником роботи веб-сайту і виправлення Виконавцем знайдених помилок (дефектів). Сторони погоджуються, що термін тестування Замовником веб-сайту не може перевищувати чотирнадцяти календарних днів з моменту надання Виконавцем Замовнику доступу (шляхом надання гіперпосилання електронною поштою, sms-повідомленням, Skype тощо) до веб-сайту. Розробка адаптивної версії сайту (коректне відображення веб-сайту та смартфонах, планшетах і т.д.), якщо така робота передбачена технічним завданням.

3.2.2. Здача робіт Виконавцем Замовнику поетапна з моменту надання Виконавцю результатів робіт по будь-якому з етапів, шляхом надання гіперпосилання по електронній пошті, sms-повідомленням, Skype або за допомогою інших засобів зв'язку.

3.2.3. У разі оплати Замовником наступного етапу за договором і відсутності правок з його боку за поточним етапом робіт за договором сторони погоджуються, що поточний етап робіт за договором прийнятий Замовником і претензій до його виконання немає.

3.2.4. Замовник має право надати правки до поточного етапу робіт за договором протягом п'яти календарних днів з моменту надання йому гіперпосилання (по електронній пошті, sms-повідомленням, Skype або за допомогою інших засобів зв'язку) з результатами роботи по етапу.

3.2.5. Після внесення правок, які були надані Замовником на підставі п. 3.2.4 Замовник має право надати правки до поточного етапу робіт за договором протягом двох календарних днів з моменту надання йому гіперпосилання (електронною поштою, sms-повідомленням, Skype або за допомогою інших засобів зв'язку) з результатами роботи наданих раніше правками.

3.2.6. Після внесення правок, які були надані Замовником на підставі п. 3.2.5 Замовник має право надати правки до поточного етапу робіт за Договором протягом двох календарних днів з моменту надання йому гіперпосилання (електронною поштою, sms-повідомленням, Skype або за допомогою інших засобів зв'язку) з результатами роботи наданих раніше правки. Всі правки, які будуть надані Замовником до поточного етапу робіт за договором поза строками, які обумовлені п.п. 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, оплачуються Замовником окремо по погодинному пільговому тарифу.

3.2.7. З метою зменшення навантаження на Виконавця для запобігання виконання зайвої роботи, а також для підвищення ефективності виконання етапів робіт, сторони погоджуються, що адаптивна версія веб-сайту (коректне відображення веб-сайту на смартфонах, планшетах і т.д.), якщо така робота передбачена технічним завданням, розробляється після завершення і прийняття Замовником всіх робіт по третьому етапу.

3.3. При використанні робіт Виконавця забороняються будь-які дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів сервера Виконавця, персональних облікових та решти даних інших Замовників, а також будь-яких інших даних, не передбачених для Замовника і доступним через мережу Інтернет з сервера Виконавця.

3.4. Виконавцем вводяться наступні обмеження на інформацію ("контент"), що розміщується Замовником на створеному ним з використанням системи управління https://glyanec.net сайті:

3.4.1. Використання робіт Виконавця повинно здійснюватися Замовником тільки для законних цілей і законними способами з урахуванням законодавства України і норм міжнародного права.

3.4.2. За зміст веб-сайтів, файлів в акаунті Замовника і в акаунтах, які входять в акаунт замовника, повну відповідальність несе безпосередньо сам Замовник.

Виконавець не здійснює попереднього контролю за змістом розміщуваної та/або поширюваної Замовником інформації, однак коли розміщення і поширення такої інформації суперечить законодавству, у разі серйозних порушень Виконавець має право заблокувати або видалити відповідні ресурси без попередження його власника.

3.4.3. Забороняється розміщення та розповсюдження фото- та відеоматеріалів порнографічного, вульгарного, насильницького характеру, а також будь-яких матеріалів з порушенням авторських прав або законодавства, зокрема, заклики до насильства, повалення існуючої влади, дискримінації за статевою, расовою, релігійною, національною ознаками тощо.

3.4.4. Забороняється розміщення і поширення будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке може бути використано для злому комп'ютерних систем або містить в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

3.4.5. Забороняється розміщення так званих "дорвеїв” та інших форм пошукового спаму.

3.4.6. Забороняється схиляти відвідувачів сайту до здійснення переходів по рекламних посиланнях, накручувати покази/переходи по них будь-якими іншими засобами.

3.4.7. Забороняється розміщувати на сайті рекламні банери порнографічного змісту. Також забороняється розміщувати яваскрипт код, що відкриває нове вікно (popUp, popUnder) з порнографічним вмістом.

3.5. Виконавець докладає всіх можливих зусиль, що запобігають або припиняють спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця і Замовника, збоїв і неполадок в обладнанні Виконавця, проникнення шкідливих компонентів і т.д. Виконавець в силу специфіки обладнання та програмного забезпечення не в змозі гарантувати перманентну стовідсоткову безпомилковість роботи всієї системи. При виникненні аварійної або надзвичайної ситуації Виконавець приймає всі залежні від нього заходи для якнайшвидшої нормалізації ситуації.

3.6. Виконавець може призупиняти надання роботи на час, необхідний для проведення планово-профілактичних робіт без попереднього повідомлення про це Замовника. Зазвичай планові роботи проводяться з 24:00 до 06:00.

3.7. Замовник має право подати до спеціально уповноваженого державного органу інтелектуальної власності заяву про реєстрацію сторінки, із зазначенням себе як власника, а Виконавця як автора. Виконавець зобов'язується передати Замовнику всі майнові права на web-сторінку. Особисті немайнові права автора на програмне рішення (елементи візуального дизайну і програмного коду) залишаються у Виконавця. Програмний код web-сторінок, на який поширюється особисті немайнові права Виконавця не може бути переданий, проданий або будь-яким іншим способом наданий третій стороні без попереднього письмового дозволу Виконавця.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Надати Замовнику, у разі придбання веб-сайту в магазині, доступ до веб-сайту та системи управління сайтом за службовими адресами в мережі Інтернет не пізніше одного робочого дня з дня оплати робіт. Адреса веб-сайту і доступ до системи управління повинен бути направлений Виконавцем Замовнику за адресою електронної пошти, зазначеної в заявці на сайті Виконавця. Якщо веб-сайт розробляється за індивідуальним замовленням, доступ до веб-сайту Замовника буде надано Виконавцем тільки після повної оплати всіх етапів робіт, готовності в терміналах і письмового підтвердження прийняття Замовником робіт за даним договором.

4.1.2. Виконавець залишає за собою право на зміну термінів надання веб-сайту Замовнику з попереднім повідомленням Замовника за адресою електронної пошти, вказаною в замовленні на придбання сайту.

4.1.3. Виконати роботи відповідно до умов цього договору та додатків до нього.

4.1.4. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв'язку з виконанням робіт.

4.1.5. Розмістити, у разі замовлення хостингу та підтримки у Виконавця, веб-сайт в мережі Інтернет за адресою доменного імені, зареєстрованою замовником або за завданням Замовника, за умови здійснення останнім оплати виконаних робіт, протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Замовника відповідного повідомлення.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Призупиняти роботи для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про виконання вищевказаних робіт, публікується Виконавцем на своєму web-сайті (блозі) із зазначенням можливої тривалості таких робіт (за винятком аварійних ситуацій, коли інформація про призупинення робіт публікується Виконавцем у міру можливості).

4.2.2. Переривати роботи, якщо це пов'язано з неправомірними діями і (або) бездіяльністю Замовника, третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на якість робіт за цим договором, в тому числі при аварійній ситуації. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником і не відшкодовує йому збитки, що виникли або які можуть виникнути у Замовника у зв'язку із затримками, перебоями в роботі і неможливістю повноцінного використання ресурсів і результатів робіт Виконавця, що виникли з перерахованих вище причин.

4.2.3. Вносити зміни і доповнення в даний договір і тарифи шляхом публікації цих змін і доповнень на сайті Виконавця.

4.2.4. Надати роботи з хостинг підтримки веб-сайту і його технічної підтримки. Роботи з технічної підтримки обумовлюються сторонами окремо, шляхом укладення договору про технічне обслуговування веб-сторінки, в такому випадку дія договору оферти на договір про технічне обслуговування веб-сторінки не поширюється.

4.2.5. Надавати інформацію Замовнику по виконанню договору, за допомогою відправки sms, e-mail, інших форм повідомлень, Інтернет-месенджерами, в тому числі додатком Viber; на номер мобільного телефону, e-mail та інші контакти зазначені замовником при реєстрації в особистому кабінеті Виконавця або під час надання послуг. Дана інформація може включати в себе: повідомлення з приводу позитивного або негативного балансу за договором; повідомлення по етапах робіт, згідно розділу 3 даного договору, інші важливі повідомлення.

4.2.6. Самостійно вибрати технології і способи виконання послуг, які будуть використовуватися для виконання поставлених завдань Замовником.

4.2.7. Виконавець має право відмовити Замовнику у внесенні правок по тій частині робіт, яка Виконавцем була виконана безкоштовно (бонусом).

4.3. Замовник:

4.3.1. Своєчасно перераховувати кошти в якості оплати за цим договором на розрахунковий рахунок Виконавця або іншими способами, визначеними Виконавцем на своєму веб-сайті за адресою - https://glyanec.net/ua/payform, або надані представником Виконавця.

4.3.2. Безумовно виконувати умови цього договору і стежити за змінами і доповненнями в нього і додатках до нього, що публікуються на web-сайті Виконавця (https://glyanec.net).

4.3.3. Дотримуватися авторських прав на програмне забезпечення, що надається Виконавцем та/або третіми особами, у тому числі на програмне забезпечення https://glyanec.net з управління сайтом, і документацію по роботі з системою.

4.3.4. Своєчасно і в установленому розмірі проводити оплату виконаних робіт.

4.3.5. Не допускати поширення і не передавати третім особам вихідний код веб-сайту.

4.3.6. Не використовувати вихідний код веб-сайту для заняття будь-якою діяльністю, яка спрямована на створення подібних веб-сайтів Замовником або третіми особами і (або) порушує встановлені законодавством права Виконавця, як автора вихідного коду веб-сайту.

4.3.7. Не змінювати і не видаляти посилання на сайт Виконавця на придбаному сайті.

4.3.8. Протягом десяти робочих днів після повідомлення Виконавця про завершення другого етапу договору протестувати web-сторінку і надати винятковий список дефектів (помилок) знайдених під час тестування. Після виправлення Виконавцем дефектів (помилок) знайдених під час тестування при необхідності, протягом 2х днів, перевірити і надати новий список.

4.3.9. Зауваження для доопрацювання Замовник може надавати послідовно не більше трьох разів до кожного з етапів розробки web-сторінки передбачених даним договором.

4.3.10. Під поняття “доопрацювання" потрапляють зміни і доповнення, внесені Замовником в роботу Виконавця, що не суперечать концепції дизайну, опитувального листа клієнта і технічного завдання.

4.3.11. Такими змінами при доопрацюванні дизайну можуть бути: зміна гарнітури і розміру шрифту, зміна окремих незначних елементів дизайну (не більше 2-3). При виникненні інших змін і доповнень до макетів, умови їх виконання оцінюються Виконавцем і оплачуються Замовником окремо від умов цього договору.

4.3.12. Зміни та доповнення, надані Замовником, повинні мати однозначне трактування і бути вичерпними.

4.3.13. Зміни та доповнення повинні бути надані в письмовому або електронному вигляді від Замовника або представника Замовника на e-mail Виконавця m@glyanec.net.

4.3.14. Дати Виконавцю тільки такі доопрацювання етапів робіт, які не суперечать умовам договору, технічного завдання.

4.3.15. Моментом завершення другого етапу, п. 3.2.1.2 договору, є надання Виконавцем Замовнику гіперпосилання електронною поштою, sms-повідомленням, Skype або за допомогою інших засобів зв'язку, на веб-сайт Замовника. Замовник перевіряє наявність веб-сайту, який виконаний Виконавцем під час другого етапу договору, і протягом однієї доби з моменту надання Замовнику гіперпосилання, Замовник зобов'язаний оплатити третій етап договору. Час, на який затримана оплата замовником третього етапу за договором, віднімається від гарантійних строків, передбачених п.9.11 та 9.12 договору. Замовник не має права надавати правки до другого етапу робіт за договором.

4.3.16. Тестування замовником третього етапу договору не може перевищувати чотирнадцяти календарних днів, з моменту надання Виконавцем гіперпосилання на сайт Замовника, згідно з п.4.3.15 договору. Час для тестування веб-сайту не може бути продовжено без поважних причин, таких як: відпустка, хвороба, відрядження, відсутність часу і тд. Поважні причини пропуску часу тестування веб-сайту передбачені виключно розділом 7 цього договору.

4.3.17. Замовнику надається можливість спілкуватися за замовленим проектом з персональним менеджером проекту за допомогою: e-mail, телефону, sms-повідомленням, Skype або безпосередньо в студії веб-дизайну (зустрічі з особистим менеджером в студії веб-дизайну, які перевищують одну годину на тиждень, оплачуються окремо). Якщо Замовник бажає зустрітися особисто зі своїм менеджером проекту, тоді він завчасно (не менше ніж за 24 години) повідомляє про таку зустріч менеджеру.

4.3.18. Замовник, акцептуючий даний договір проінформований про те, що надіслані Виконавцем прототипи веб-сторінок і макети дизайну бажано переглядати тільки на персональному комп'ютері або ноутбуці, щоб уникнути їх візуальної деформації, яка може виникнути на мобільних пристроях (планшет, смартфон, телефон, КПК).

4.3.19. Замовник проінформований про те, що для коректної роботи сайту бажано підтримувати актуальну версію та оновлювати версії ядра сайту.

4.3.20. Виконавець не зберігає старий сайт Замовника при його заміні на новий. Збереження старого сайту Замовника повинно здійснюватися самим Замовником. При необхідності збереження старого сайту Замовника Виконавцем, це здійснюється силами Виконавця за окремими домовленостями між Сторонами.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

5.1.1. Вартість робіт Виконавця за цим договором встановлена відповідно до поточного тарифного плану цін, що публікується на сайті https://glyanec.net, за наступними посиланнями: https://glyanec.net/ua/pidtrymka-saytiv, https://glyanec.net/ua/hosting, https://glyanec.net/ua/shop. Виконавець без попереднього узгодження із Замовником має право змінювати вартість тарифних планів, а також цін за вищевказаними посиланнями.

5.1.2. Ціна роботи за договором залежить від типу замовлених робіт. У разі розробки сайту, дизайну, верстки, програмування – ціна узгоджується між Сторонами за домовленістю. У разі погодинної роботи, ціна робіт встановлюється за одну годину роботи Виконавця і визначається шляхом переговорів. Сторони погоджуються, що погодинна робота Виконавця округляється до однієї повної години (60 хвилин) у бік збільшення.

5.1.3. У магазині за адресою: https://glyanec.net/ua/shop вказані ціни на готовий веб-сайт без внесення в нього змін, якщо Замовник бажає силами Виконавця змінити дизайн, скрипт веб-сайту з повним збереженням його структури - ціна буде змінена в залежності від обсягу робіт з метою досягнення бажаного результату для Замовника.

5.1.4. Готовий веб-сайт продається в тому вигляді Замовнику, в якому він знаходиться в магазині Виконавця тобто «як є». Замовник, перед придбанням готового веб-сайту зобов'язаний ознайомитися з демо-версією веб-сайту, який його зацікавив і протестувати його в термін встановлений Виконавцем.

5.1.5. Замовник протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту покупки готового веб-сайту має право надати список правок до придбаного веб-сайту.

5.1.6. Виконавець зацікавлений у виконанні поправок до готового веб-сайту і залишає за собою право внести надані Замовником правки в свою основну версію готового веб-сайту (удосконалити свій готовий сайт в магазині) і дублювати виконання цих правок в копії готового сайту Замовника або обґрунтовано відмовити йому в цьому.

5.1.7. Сторони погоджуються, що з моменту оплати та отримання Замовником доступу до придбаного веб-сайту претензій з приводу купівлі – продажу веб-сайту у Сторін один до одного немає, за винятком п.5.1.5 цього договору до моменту виконання таких правок Виконавцем.

5.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати тарифи хостингу та технічної підтримки сайту.

5.2.1. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити тарифи по інших послугах, які надаються партнерами або через платні сервіси. Наприклад: email і Viber розсилки, послуги sms і кол-центрів.

5.3. У випадках збільшення офіційного або комерційного курсу долара США по відношенню до гривні більш ніж на 20% від курсу долара США, встановленого Національним Банком України на день укладення цього Договору, а також установки нового обладнання, Виконавець в односторонньому порядку має право вносити зміни у вартість робіт і вартість тарифних планів.

5.3.1. Комісії банків, посередників і платіжних систем не входить у вартість розробки веб-сайту.

5.4 Хостинг і технічна підтримка:

5.4.1. До початку робіт по хостинг підтримці та технічній підтримці, Замовник сплачує передоплату в розмірі 100% ціни надання робіт за один місяць або інший період кратний одному місяцю, згідно обраного тарифного плану.

5.4.2. Доступ до хостингу (логін і пароль) передається Замовнику на усну або письмову вимогу, відразу після оплати. Якщо Замовник вважає, що доступи або надана послуга з технічними характеристиками визначеними відповідним тарифним планом йому не були надані, або надані не в повному обсязі, або не відповідають умовам обраного тарифного плану, замовник зобов'язаний у десятиденний строк звернутися з письмовою вимогою на електронну пошту Виконавця про їх надання згідно з п. 5.4.5 договору, в іншому випадку доступи і технічні характеристики вважаються наданими усно або шляхом відправки e-mail і відповідають тарифному плану.

5.4.3. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання претензій Виконавець усуває їх, або в інший, узгоджений Сторонами термін.

5.4.4. У разі припинення на вимогу Замовника виконання робіт за цим договором грошові кошти, отримані Виконавцем за виконання робіт, Замовнику не повертаються.

5.4.5. Обмін кореспонденцією, а саме обмін договорами, претензіями здійснюється за допомогою відправки через відділення Укрпошти цінними листами з повідомленням про вручення та описом вкладення або через ТОВ «Нова пошта» з описом вкладення, з використанням послуги «кур'єрська доставка». Послуги ТОВ "Нова пошта" оплачує замовник.

5.4.6. Відправка кореспонденції за допомогою електронної пошти рівносильно п. 5.4.5. Прийом даної кореспонденції Виконавцем, здійснюється тільки з офіційно вказаної Заказником адреси електронної пошти.

5.5. Веб-сайт Замовника може бути розміщений Виконавцем на хостинговому майданчику Замовника, при дотриманні наступних умов:

5.5.1. У разі, якщо Замовник вже має зареєстрований хостинговий майданчик, розміщений в іншій хостинговій компанії, він зобов'язаний своєчасно повідомити про це Виконавця і надати вичерпні відомості про тарифний план, конфігурацію хостингового майданчика, доступ до контрольної панелі, FTP і MySQL доступ.

5.5.2. Система управління контентом CMS Drupal розроблена на мові програмування PHP і пред'являє дані технічні вимоги до конфігурації сервера (хостинговому майданчику замовника):

 • Apache гілки 2.x
 • PHP версії від 5.6.x
 • MySQL 5.5.x
 • Список бібліотек PHP: eAccelerator, memcached, Pear, pdo, pdo_mysql, gd, mysql, pcre, posix, session, sockets, zlib.
 • Рекомендовані бібліотеки PHP: eAccelerator, memcached, Pear.
 • PHP не повинен працювати в Safe Mode і в режимі відключених глобальних змінних.
 • Apache повинен надавати можливість використовувати.htaccess (інструкція AllowOverride All) і бути налаштований директивою "UseCanonicalName Off".
 • Повноцінний FTP доступ з можливістю модифікації повноважень доступу до файлів і каталогів.
 • Пам'ять ОЗУ (RAM) виділяється фізично для одного сайту на сервері хостингового майданчика, не повинна бути менше 128 Mb, для найкращої роботи сайту рекомендується 256 Mb.
 • Хостинговий майданчик, на якому розміщений або в майбутньому буде розміщений веб-сайт Замовника, зобов'язаний забезпечувати створення щоденних бекапів веб-сайту і зберігати їх протягом місяця після створення.

5.5.3. Перенесення web-сторінки на хостинговий майданчик Замовника сплачується Замовником окремо від умов даного договору. Після надання Замовником відомостей відповідно до п.5.5.1 цього договору, а також узгодження всіх істотних умов щодо перенесення web-сторінки, Виконавець розміщує на хостинговому майданчику Замовника тестову версію сайту/системи та тестує хостинг на відповідність технічним вимогам (п. 5.5.2 цього договору).

5.5.4. Перенесення web-сторінки на хостинговий майданчик Замовника сплачується Замовником окремо від умов даного договору. Після надання Замовником відомостей, відповідно до п.5.5.1 цього договору, а також узгодження всіх істотних умов щодо перенесення web-сторінки, Виконавець розміщує на хостинговому майданчику Замовника тестову версію сайту/системи та тестує хостинг на відповідність технічним вимогам (п. 5.5.2 цього договору).

5.5.5. У разі відповідності тарифного плану та хостингового майданчика Замовника технічним вимогам (п.5.5. 2 цього договору), роботи з розміщення Інтернет-сайту на хостинговому майданчику Замовника здійснюються Виконавцем за окрему плату.

5.5.6. У разі невідповідності тарифного плану технічним вимогам Виконавець протягом 5 (п'яти) робочих днів після надання Замовником даних, відповідно до п.5.5.1 цього договору, повідомляє Замовника про існуючі проблеми. Замовник зобов'язується або змінити тарифний план на відповідний технічним вимогам (повна відповідність всім технічним вимогам визначається тільки після повторного тестування за фактом зміни тарифного плану), або змінити хостинговий майданчик на рекомендований хостинг.

5.5.7. У разі відмови Замовника від зміни тарифного плану або хостингового майданчика, роботи по взаємодії фахівців Виконавця з технічною підтримкою хостингової компанії Замовника, роботи з адаптації сайту/системи до хостингового майданчика Замовника оплачуються Замовником окремо від умов цього договору. Технічна можливість проведення та вартість даних робіт визначається Виконавцем за результатами тестування хостингового майданчика Замовника.

5.5.8. У разі наявності у Замовника власного фізичного сервера (або віртуального виділеного сервера, наприклад, https://glyanec.net/ua/hosting, на якому передбачається розміщення Інтернет-сайту, Замовник зобов'язується самостійно і за свій рахунок забезпечити конфігурацію сервера, відповідну технічним вимогам (п.5.5.2 цього договору). У разі підключення фахівців з боку Виконавця до проведення даних робіт, можливість і вартість їх проведення оцінюється Виконавцем і оплачується Замовником окремо від умов цього договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. Відповідальність сторін за зобов'язаннями, що випливають із цього договору, регулюється законодавством України та цим договором.

6.2. У разі, якщо зобов'язання Замовника по оплаті виконаних робіт не виконані, Виконавець має право призупинити надання Замовнику виконаних і несплачених робіт і не надавати нових. Також Виконавець має право призупинити надання робіт з технічної підтримки веб-сайту в разі від'ємного значення балансу Замовника на сервері Виконавця. При поповненні свого балансу Замовником, роботи з хостинг підтримки та технічної підтримки веб-сайту будуть відновлені Виконавцем, з моменту підтвердження Замовником своїх дій.

6.3. Замовник несе відповідальність за будь-які свої дії і (або) бездіяльність, як умисні, так і ненавмисні, а також за будь-які дії і (або) бездіяльність осіб, які використовують його облікові дані, пов'язані з розміщенням і (або) поширенням інформації в мережі Інтернет, отриманням за допомогою використання ресурсів Виконавця доступу до ресурсів третіх осіб, які спричинили і (або) можуть спричинити порушення законодавства, а також за будь-яку шкоду, заподіяну вищевказаними діями і (або) бездіяльністю Виконавця, третім особам і моральним засадам суспільства. Виконавець не несе відповідальності за такі дії і (або) бездіяльність Замовника або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і (або) бездіяльності.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, нанесену Замовником і (або) третіми особами через розголошення, втрати Замовником або крадіжки у Замовника облікових даних.

6.5. Замовник несе відповідальність за будь-які неправомірні дії і (або) бездіяльність Замовника і або осіб, які використовують його облікові дані, що спричинили заподіяння будь-якої шкоди Виконавцю, включаючи втрату ділової репутації, і відшкодовує Виконавцю збитки.

6.6. Виконавець не відшкодовує Замовнику збитки (включаючи упущену вигоду), понесені ним у період використання або невикористання ресурсів і результатів робіт Виконавця.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за неналежне функціонування мережі Інтернет, її частин або за якість ліній зв'язку, що не мають відношення до власних ресурсів Виконавця, і за їх доступність для Замовника, а також не несе відповідальності за зміну властивостей, функцій і якості робіт, що надаються Замовнику, якщо такі зміни пов'язані з функціонуванням мережі Інтернет як на власних ресурсах Виконавця, так і за їх межами.

6.8. Виконавець не несе перед Замовником фінансової відповідальності і не повертає йому сплачені за цим Договором грошові кошти, у разі, якщо роботи не були надані з вини Замовника, зокрема, через порушення цих Умов.

6.9. Замовник самостійно несе повну відповідальність за можливі порушення авторського права, торгових марок та інших норм законодавства України, пов'язаних з фактом розміщення даних Замовника в мережі Інтернет на інформаційно-технічних ресурсах Виконавця.

6.10. Замовник зобов'язується захищати Виконавця від будь-якої відповідальності - юридичної, адміністративної, моральної та всіх можливих позовів, штрафів, збитків, витратів, викликаних діями Замовника та/або діями відвідувачів веб-сторінки, а також файлів Замовника при використанні сервісу Виконавця. Це правило без будь-яких обмежень і винятків стосується як Замовника (або осіб, які виступають від імені Замовника), так і особи, чиї акаунти, домени, сайти або інші компоненти розміщені всередині акаунта Замовника.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються стихійні лиха, війна і військові операції будь-якого характеру, блокади, ембарго, заборона експорту та імпорту, епідемія, дії держави, страйки, цивільні заворушення, а також адміністративно-правові акти державних органів та інші обставини надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити і передбачити в ході виконання договору. Виконавець має право перенести терміни виконання договору на період, протягом якого діятиме форс-мажор.

7.3. При настанні форс-мажорних обставин кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них в письмовому вигляді іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за цим договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

8.1. Сторони домовляються вирішувати всі суперечки, що виникають при виконанні цього договору шляхом переговорів.

8.2. Якщо згоди при проведенні переговорів не досягнуто, для вирішення суперечок застосовується досудовий (претензійний) порядок вирішення суперечок. У цьому випадку Сторона, права якої порушено, до звернення до суду зобов'язана пред'явити іншій Стороні претензію з викладенням своїх вимог.

8.3. Претензія надсилається з повідомленням про доставку за адресою: 21034, Україна, м.Вінниця, А/С 1119. Датою отримання претензії вважається день її доставки листа, згідно з датою повідомлення про доставку. Термін для відповіді на претензію - 20 календарних днів з дня її отримання.

8.4. Відповідь на претензію надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. У разі, якщо у зазначений у претензії розумний строк претензійні вимоги не задоволені (повністю або частково), Сторона, право якої порушено, має право звернутися з позовною заявою до Господарського суду Вінницької області відповідно до правил про підсудність.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Договір вважається виконаним після виконання Сторонами взаємних зобов'язань і врегулювання всіх розрахунків між Сторонами.

9.2. Авторські права на всі програмні розробки, виконані Виконавцем в рамках цього договору, належать Виконавцю. Створені Виконавцем в процесі робіт за цим Договором сайти або внутрішні сторінки сайту Замовника, а також дизайн сайтів та інші будь-які сторінки, створені Виконавцем, є інтелектуальною власністю Виконавця. Замовник за попереднім погодженням з Виконавцем, має право одного разу продати свій веб-сайт з умовою попередження покупця про поширення на нього, як майбутнього власника, умов даної Оферти.

9.3. Замовник надає Виконавцю право на використання імені Замовника та логотипу в списку клієнтів на сайті Виконавця.

9.4. Виконавець має право використовувати ім'я Замовника, логотип і короткий опис сайту, а також візуальну частину сторінок сайту (зовнішній вигляд) у всіх інформаційно-представницьких, поліграфічних, рекламних та інших матеріалах Виконавця.

9.5. Виконавець має право розмістити на титульній сторінці веб-сайту Замовника гіперпосилання на сайт Виконавця.

9.6. Виконавець має право при необхідності залучати для надання робіт третіх осіб.

9.7. Найменування та нумерація статей цієї Оферти наведені для зручності прочитання і не мають значення при тлумаченні цих Умов.

9.8. У разі, якщо який-небудь пункт даних Умов виявиться таким, що не підлягає буквальному виконанню, він тлумачиться відповідно до чинного законодавства України з урахуванням первинних інтересів Сторін, при цьому решта Умов продовжує діяти повною мірою.

9.9. Ці Умови складені відповідно до Цивільного кодексу України.

9.10. Прийнявши умови цього договору Замовник відповідно до Закону України “Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VI добровільно надає Виконавцю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збір, накопичення, зберігання та використання) персональних даних, а саме: паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, у т.ч. за системою оподаткування, фотографії або інші зображення, номер засобів зв'язку, адресу електронної пошти, дані про місце проживання та місця здійснення підприємницької діяльності, дані про освіту, дані щодо стажу та досвіду роботи, банківські реквізити, інші дані, добровільно надані Замовником для реалізації мети обробки, - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових і господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що потребують обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України. Замовник також дає згоду на передачу (розповсюдження) своїх персональних даних, включених до баз персональних даних контрагентів Виконавця, лише із зазначеною вище метою та в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Замовник не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) його персональних даних, включених до зазначеної бази персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в інтересах змовників з метою реалізації зазначених вище правовідносин.

9.11. Виконавець гарантує, що з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою за проектом, вартістю в еквіваленті до 5 000 Доларів США, шляхом надання гіперпосилання за допомогою електронної пошти, sms-повідомлень, Skype або інших способів зв'язку, виправити безкоштовно знайдені Замовником помилки. Список знайдених помилок надається Замовником Виконавцю до закінчення чотирнадцяти календарних днів з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою.

9.12. Виконавець гарантує, що з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою за проектом, вартістю в еквіваленті понад 5 000 Доларів США, шляхом надання гіперпосилання за допомогою електронної пошти, sms-повідомлень, Skype або інших способів зв'язку, виправити безкоштовно знайдені Замовником помилки. Список знайдених помилок надається Замовником Виконавцю до закінчення тридцяти календарних днів з моменту ознайомлення Замовника з виконаною роботою.

9.13. По закінченню строків, зазначених у п.9.11, 9.12 даного Договору, всі помилки за проектом усуваються Виконавцем за рахунок Замовника.

10. ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЬОГО ДОГОВОРУ.

10.1. Виконавець має право в позасудовому порядку розірвати цей Договір в односторонньому порядку і припинити роботи за Договором у разі:

 • Замовник порушує вимоги законодавства України при здійсненні своєї діяльності;
 • Замовник порушує права третіх осіб у галузі авторського, споживчого, цивільного та іншого законодавства України;
 • До Виконавця пред'явлені вимоги третіх осіб в частині порушення Замовником їх прав;
 • Заборгованість Замовника перед Виконавцем становить понад 1 грн;
 • До Виконавця пред'явлені вимоги представників державних або/і правоохоронних органів про призупинення робіт Замовнику;
 • Вимоги Замовника від Виконавця виконати більше ніж 2 правки, які раніше не були обумовлені, а також внесення змін у вже затверджені між Сторонами матеріали;
 • Бездіяльності з боку Замовника протягом п'яти календарних днів (ігнорування кореспонденції, листів з електронної пошти, sms-розсилки, телефонних дзвінків, skype дзвінків);
 • Невиправдано тривалого тестування веб-сайту, затягування в затвердженні або коригуванні етапу робіт, що перевищує більш ніж п'ять календарних днів;
 • Порушення умов конфіденційності.
 • Вимоги Замовника виконати побажання або правки (виправити помилки) безкоштовно через два тижні після повідомлення Замовника Виконавцем про завершення розробки за проектом або етапу (договору), а також одного місяця з моменту останньої оплати за проектом.
 • Неповажного, хамського ставлення з боку Замовника, персоналу Замовника або осіб, які його представляють до Виконавця і його співробітників, у вигляді вживання ненормативної лексики і принижуючих гідності слів при розмові і зверненнях до Виконавця, його співробітників, за допомогою спілкування через електронну пошту, розсилки sms повідомлень, телефонних дзвінків, skype дзвінків.

10.2. У разі одностороннього розірвання договору за однієї з умов, зазначених у п.10.1. Договору, сплачені Замовником грошові кошти не повертаються і зараховуються Виконавцем як оплата за проведені на момент розірвання договору роботи.

10.3. У разі одностороннього розірвання договору за однієї з умов, зазначених у п.10.1. Виконавець направляє Замовнику за допомогою електронної пошти повідомлення про розірвання договору.

10.3.1. З моменту направлення повідомлення про розірвання договору на електронну адресу Замовника, Договір вважається розірваним, а всі зобов'язання Виконавця перед Замовником припиняються, крім авторських прав.

10.4. Замовник має право на будь-якій стадії виконання даного Договору повідомити Виконавця за допомогою електронної пошти про розірвання цього Договору, в такому випадку грошові кошти, сплачені Замовником не повертаються і зараховуються Виконавцем як оплата за проведені на момент розірвання договору роботи.

11. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

11.1. Будь-яка зі Сторін зобов'язана не використовувати отриману в рамках даного Договору інформацію з метою, яка прямо або опосередковано завдає шкоди іншій Стороні та/або для отримання будь-яких вигод протягом дії Договору.

 • Сторони погоджуються, що будь-яка інформація на будь-яких носіях даних, передана або отримана за даним Договором або у зв'язку з його виконанням (електронне листування, телефонні розмови, skype зв'язок та ін.), буде вважатися конфіденційною і не може розголошуватися третій стороні без взаємної згоди Сторін.
 • До конфіденційної інформації не належить інформація, яка визначена чинним законодавством до відкритої та розкриття якої віднесено до зобов'язань Сторони. Умови даного договору і технічне завдання до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.
 • Вся інформація, яку сторони надають один одному, в будь-якій формі, залишається виключною власністю тієї Сторони, яка передала таку інформацію, якщо інше не встановлено даним Договором. За письмовою вимогою носії даних і будь-які їх копії повинні бути негайно повернуті або знищені на першу вимогу Сторони.
 • Кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати факт існування цього Договору без попередньої письмової згоди другої Сторони, за винятком випадків, коли таке розголошення необхідне у випадках, визначених законом.
 • Якщо третя особа пред'явить позов до однієї зі Сторін або вчинить інші дії, які можуть спричинити розкриття стороною конфіденційної інформації, Сторона, щодо якої вчинені такі дії зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону даного Договору.
 • Сторона за цим Договором буде нести відповідальність за: ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася щодо своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання; несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у неї на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору або на іншій підставі, якщо їй не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якої він би дотримувався щодо своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості.
 • Замовник надає право Виконавцю на використання його персональних даних.

Студія веб-дизайну

«Глянець» ™ ,

https://glyanec.net

Замовити сайт зараз!

Ваш майбутній сайт занадто гарний, щоб належати комусь іншому

Замовити оцінку зараз!

Ваш майбутній сайт занадто гарний, щоб належати комусь іншому

Замовити консультацію зараз!

Ваш майбутній сайт занадто гарний, щоб належати комусь іншому

Зачекайте!

Отримайте гарантовану знижку 3% на будь-які послуги за підписку на наш Instagram!

Вас також може зацікавити:

Як заробляти гроші в Інтернеті?